บรรยากาศการติวโควต้า GAT PAT และ ONET

บรรยากาศการติวโควต้า GAT PAT และ ONET

การติวการสอบโควต้า GAT PAT 2 และ ONET ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างปีการศึกษา 2556 ทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้จัดกิจกรรมติวข้อสอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสู่การสอบทั้งในรอบโควต้า GAT PAT และ ONET เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการทำข้อสอบนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในช่วง เสาร์ - อาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน ตั้งใจอ่านหนังสือและขยันทำแบบฝึกหัดเพื่ออนาคตของตนเอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ritthichai Wisetchat